Transitievergoeding

  • Vanaf 1 juli 2015 moet een werkgever een werknemer (vast of flex) die minimaal 24 maanden (twee jaar) in dienst is een vergoeding betalen van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar als deze werknemer uit dienst gaat.
  • LET OP: Voor het berekenen van de vergoeding en het aantal maanden kijkt men naar het arbeidsverleden bij het bedrijf, maar ook naar het arbeidsverleden bij het uitzendbureau (als het een uitzendkracht betreft).
  • Pas als er sprake is van een onderbreking van minstens 6 maanden in het verleden, start de opbouw van de rechten op de vergoeding opnieuw. Om werkgevers in seizoensgevoelige sectoren (zoals schilders) tegemoet te komen is er onlangs bepaald dat tussenpozen van 3 maanden ook gelden als onderbreking van het arbeidsverleden, mits ze voor 1 juli 2012 hebben plaatsgevonden.
  • LET OP: Bij contracten langer dan 6 maanden is er een aanzegtermijn van 4 weken. Bij uitzend-contracten Fase A geldt als aanzegtermijn: 5 dagen na 13 weken in dienst, 10 dagen na 26 weken in dienst en 15 dagen na 52 weken in dienst.
 

Veelgestelde vragen

  • Werknemer minder dan 24 maanden in dienst
  • Werknemer neemt ontslag of gaat met pensioen
  • Einde met wederzijds goedvinden LET OP: Dit moet juridisch vastgelegd worden en werknemer heeft 14 dagen bedenktijd om erop terug te komen. Hij verspeelt zijn recht op vergoeding, dit zal hij dus niet graag vrijwillig doen.

Ja, beiden bouwen op een vergelijkbare manier rechten op. Het verschil is wel dat de scholingskosten die een werkgever maakt voor een leerling kunnen worden afgetrokken van het bedrag van de vergoeding. Bij werknemers kunnen overigens ook gemaakte scholingskosten van de vergoeding worden afgetrokken, mits het gaat om scholing die de werknemer ‘breder inzetbaar maakt en zijn toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroot’.
Nee. Één van de uitzonderingen die zijn gemaakt voor seizoenswerkers die jaarlijks terugkeren bij hun werkgever is dat de werkgever niet hoeft te betalen als ze binnen zes maanden weer terug kunnen keren. LET OP: Voor het voorkomen van de transitievergoeding geldt dat de werknemer BINNEN de periode van 6 maanden terug moet keren. Voor de ketenregeling geldt dat hij na 3 contracten MINIMAAL 6 maanden uit dienst moet zijn geweest om een vast dienstverband te voorkomen.
Nee. Als de medewerker eerst een tijdelijk contract had bij u en vervolgens via een uitzendbureau precies hetzelfde werk uitvoert bij hetzelfde bedrijf, is er sprake van opvolgend werkgeverschap en is de transitievergoeding na een periode van 2 jaar alsnog verschuldigd. Het uitzendbureau is juridisch werkgever, maar deze zal de kosten verleggen naar de inlener.
Zolang er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen u en de werknemer blijft de werknemer rechten opbouwen voor de transitievergoeding, ook al gaat hij in de praktijk arbeid verrichten voor een nader bedrijf. Pas als de werknemer bij u uit dienst gaat en bij het andere bedrijf onder contract komt, vervalt uw verplichting tot betaling van de vergoeding. De werknemer moet dan wel bereid zijn om in te stemmen met de beëindiging van het dienstverband zonder het ontvangen van de transitievergoeding. De werknemer kan na zes maanden weer ‘transfervrij’ bij u terugkeren.