Ketenbepaling

Wijziging: ketenbepaling per 1 juli 2015 aangepast (opvolgende tijdelijke contracten)

Op 1 juli 2015 verandert de ketenbepaling, oftewel het maximale aantal contracten dat een werkgever mag geven in een bepaalde periode vòòr hij verplicht een vast dienstverband aan moet gaan met een werknemer.

Tot 1 juli 2015 is de regel: 3 tijdelijke contracten in 3 jaar. Na een tussenpoos van 3 maanden begint de keten weer opnieuw en mag de werknemer weer 3 tijdelijke contracten achter elkaar krijgen.

Na 1 juli 2015 geldt: 3 tijdelijke contracten in 2 jaar, na een tussenpoos van 6 maanden begint de keten opnieuw.

LET OP: Een periode uit dienst van 3 maanden is niet meer voldoende om de keten opnieuw te laten starten. Dus als een werknemer er niet minimaal 6 maanden uit gaat, moet de werkgever na 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar tijd verplicht een vast dienstverband aangaan OF de werknemer uit dienst laten gaan.

 

Veelgestelde vragen

Nee, werken met uitzendkrachten blijft flexibeler. De eerste 78 weken zijn volledig flexibel (uitzendkracht kan per direct opgezegd worden) en na deze fase kunnen uitzendkrachten nog 6 contracten in 4 jaar krijgen. In totaal gaat het dan om een flexibele periode van 5,5 jaar (waarin wel transitievergoedingsrechten worden opgebouwd).
Nee, BBL-leerlingen kunnen wel nog steeds 3 contracten in 3 jaar tijd krijgen.
Nee, als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al gold voor 1 juli 2015 dan loopt deze nog van rechtswege af zoals dat onder het oude recht ook was gebeurd. U moet wel minimaal een maand voor de einddatum aangeven u het contract al dan niet verlengd.
Ja, de nieuwe regels gelden voor (opvolgende) arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 worden aangegaan BINNEN 6 maanden na de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst. De keten is pas doorbroken als de tussenpoos die ligt tussen de op of na 1 juli aangegane arbeidsovereenkomst en de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomst, langer is dan 6 maanden.